Ein form for aktivisering eg har lært alle mine hundar er å plukke ut «min lukt» eg berøre ein pinne å hundane finner raskt kva pinne det var. Det er også ein øvelse i kl 3 Lp, eg trenar dette mest for å aktivsere eller roleg hjernetrim på hundane. I dette momentet ser vi også korleis hundar nytta sin eksklusive nase til noko moro, ja moro for meg, sikkert også for hund  🙂 Eg har også brukt spikar, pennar, kongler, nøklar.. ja momentet kan brukast på det meste, men det må generaliserast og vi bør være nøyen i grunn innlæringa.

Her er ein liten film frå grunn innlæringa, alltid først søket,  dette er ein kort versjon, søket er det viktigaste når eg lære inn dette,  eg passar meg vell for ikkje å la ein retriever lære dette ved å apportere ein pinne før søket er på plass, vi kan få noko å bryne oss på ei stund då 🙂 Ein retriever elskar å apportere, så plukk det første og beste er ikkje så lurt å jobbe med.

Generalisering, ja diverse underlag her er i stua vår, og dette er vanskelegare enn på eit nøytralt sted, her lukter det meg over alt, trur eg 🙂

Her repetere eg søket først, så går eg inn og bytter pinnar, med ein veldig kort berøring, då ser vi tvilen kom, å så bra eg brukar film i ein del trening, då kan eg i ettertid analysere adferden, kvifor oppstår avvik.

Så er vi over på ting som kan være moro, ja mønster namn og forskjellige oppgåver, Plask er ein 100% hund, tar nesten aldri feil.

Problemet eg har med henne er at ho er litt snar i avleveringa, det har ho etter sin mamma 🙂 for gjort, ferdig ta den, her må eg skolere litt meir og det jobba eg med. Det blir nok bra til den dagen vi kan starte i kl 3 🙂