Plask for litt same treninga som Bjørk, no e det pugging som skal til. Plask har fått ein del  trening på det som skjer etter ein stopp,  no har vi litt forsiktig begynt å sette samen to eller tre adferder i kjede for å sjå om det er muleg å få det til å fungere litt etter litt.  Når eg bygg opp ei slik kryss, så starte eg nærare krysset før vi kan ta så store avstandar som her, så det tyder Plask har gjort dette før og eg kan sjå litt progresjon. Når eg bygger ei slik linje så startar eg der ute som nærsøket er i enden av linja, går så inn mot miten med hundane på fot eller bak, kaster tydleg dummy 90 grader ut til kvar side, går der etter så langt eg veit hundane kan gå rett å rakt. Sidan side dummyane er både ein sterk distraksjon og ei oppgåve dei for så er momentet vanskeleg, ein må ha ein del momentet på plass før ein trene så som dette. Som vi ser her har eg ein stav der eg skal stoppe dei og også lagt krysse naturleg i naturen, slik det skal være ein lett veg å velje. Det som eg ser av filmen er at eg stopper dei 1 til 2 meter for tidleg, men dei går nokså rett ut frå der stoppen i 90 grader så dette er bra. Hovud momentet er å springe rett ut forbi krysset, utan ekstra kommando, eg brukar, neste alltid kun ein «ut» kommando i starten. Plask skal ikkje stoppe mitt på eller gå på skrå ut til side dummyane, så dette er ikkje lett.